Disclaimer

De personen die de inhoud van deze website hebben ontwikkeld, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de op of in verband met de voor plaatsing op de site verstrekte gegevens. Aan de op Ejure geplaatste content (publicaties, informatie en andere juridische documenten) kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie en kennis op Ejure.nl is niet noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt en vormt beslist geen professioneel of juridisch advies.

Ondanks constante zorg en aandacht, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie niet compleet of onjuist zijn. Ejure aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de inhoud van de website en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Ejure sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website.

Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken wij u om dit aan ons kenbaar te maken via de contact pagina.