Handboeken Recht & ICT

Deel 1: Handboek Inleiding IT-rechtDeel 2: Handboek IT voor juristen
Omslag Inleiding IT-recht

Handboeken Recht&ICT deel 1: Inleiding IT-recht

Dr. mr. C.N.J. De Vey Mestdagh (red.)
Stichting Recht & ICT tweede druk (november 2016)
ISBN: 978-90-823044-0-4

IT-recht is het recht van de digitale wereld. Met meer dan drie miljard Internetgebruikers en een economie die wat betreft omvang de vijfde van de wereld is, is kennis van het IT-recht zowel voor de nationale als de internationale rechtspraktijk onmisbaar.

Inleiding IT-recht behandelt de beantwoording van de in de rechtspraktijk meest gestelde rechtsvragen op het gebied van het informatietechnologie-recht op inleidend academisch niveau. Het boek is hiermee geschikt voor universitair juridisch onderwijs, voor hbo onderwijs en als inleidend naslagwerk voor praktijkjuristen. Bij elk hoofdstuk is ten behoeve van verdere verdieping een lijst van rechtsbronnen en literatuur opgenomen.

Het boek verschaft de inleidende kennis die elke jurist nodig heeft voor het beantwoorden van rechtsvragen op het gebied van:

– Privacyrecht
– E-overheid
– Telecommunicatierecht
– Intellectuele eigendom
– ICT-contracten
– E-commerce
– Computercriminaliteit

Het Handboek Inleiding IT-Recht kan voor een bedrag van €35,- euro (excl. verzendkosten) worden besteld via de website op de volgende pagina: www.boekenbestellen.nl/boek/it-recht . Indien u 10 of meer exemplaren wilt bestellen kunt u een e-mail sturen naar handboeken@ejure.nl.

Voorkant omslag

Handboeken Recht&ICT deel 2: IT voor juristen

Dr. mr. C.N.J. De Vey Mestdagh (red.)
Stichting Recht & ICT tweede druk (september 2016)
ISBN: 978-90-823044-1-1

Recht zoeken, Recht vinden

Recht vinden is informatie verwerken. Informatietechnologie speelt daarom een onmisbare rol bij het zoeken en vinden van juridische informatie en juridische kennis. De juiste toepassing van informatietechnologie verbetert de kwaliteit en de efficiëntie van het vinden en selecteren van de relevante casusgegevens en de toepasselijke juridische kennis en van de toepassing van deze kennis en het formuleren van het juridisch oordeel.

IT voor Juristen behandelt de meest gebruikte IT in de rechtspraktijk. De beschreven juridische gegevensmodellen, juridische informatiesystemen, juridische kennissystemen en juridische beslis- en documentmodellen worden tegenwoordig op grote schaal in de advocatuur, bij de rechterlijke macht, bij het openbaar ministerie, bij de overheid en in het bedrijfsleven voor de uitvoering van juridisch werk gebruikt. Vervolgens worden, ten behoeve van de oefening met het vinden en verwerken van het recht, de bronnen van juridische informatieverwerking (wetgeving, Kamerstukken, verdragen, jurisprudentie, literatuur), hun belangrijkste vindplaatsen (openbare en commerciële websites en applicaties) en het praktische gebruik daarvan behandeld. Het boek sluit af met een praktische
instructie voor het verantwoorden van de gevonden rechtsbronnen.

IT voor Juristen verschaft de praktische kennis die elke jurist nodig heeft voor het gebruiken van:

– Digitale bronnen van wetgeving, jurisprudentie en literatuur
– Juridische gegevensmodellen
– Juridische informatiesystemen
– Juridische kennissystemen
– Juridische beslis- en documentmodellen
– Referentiesystemen voor juridische bronnen

Het Handboek IT voor Juristen kan voor een bedrag van €25,- euro (excl. verzendkosten) worden besteld via de website op de volgende pagina: www.boekenbestellen.nl/boek/it-voor-juristen. Indien u 10 of meer exemplaren wilt bestellen kunt u een e-mail sturen naar handboeken@ejure.nl.