Online Mediation en eBay’s Resolution Center

Online Mediation en eBay’s Resolution Center

Maandag 2 juni 2014

 In Nederland bestaat mediation al 20 jaar. Verschillende onderzoeken tonen helaas aan dat mediation in Nederland nog steeds niet breed toegepast wordt. Het aanbod van mediators is de afgelopen…

Lees meer...

Wifi-tracking door winkelketens

Wifi-tracking door winkelketens

Maandag 7 april 2014

Sinds 23 januari 2014 is bekend dat winkelketens hun marketingstrategie baseren op wifi-gegevens van al het winkelend publiek  Het traceren van deze…

Lees meer...

Marketing en spam

Marketing en spam

Dinsdag 11 februari 2014

Tijdens het gebruik van het internet worden gegevens achtergelaten waar bedrijven gebruik van maken in het kader van marketing en voor het versturen van spam. Het gaat dan bijvoorbeeld…

Lees meer...

Nieuwe e-commerce regels

Nieuwe e-commerce regels

Woensdag 30 oktober 2013

In december zullen de nieuwe e-commerce regels van kracht worden. De nieuwe regels moeten uiterlijk december 2013 in de Nederlandse wet zijn opgenomen. Webshophouders hebben daarna nog een halfjaar…

Lees meer...

Consumentenkoop III: De plichten en vorderingsrechten van de koper

Consumentenkoop III: De plichten en vorderingsrechten van de koper

Maandag 21 januari 2013

Plichten van de koper Onderzoeks- en klachtplicht Als koper hebt u een wettelijke onderzoeks- en klachtplicht (artikel 7:23 lid 1 Burgerlijk Wetboek). Er wordt van u verwacht dat zodra u het…

Lees meer...

Consumentenkoop II: Garantie, bewijslast en aanspreekpunt

Consumentenkoop II: Garantie, bewijslast en aanspreekpunt

Maandag 21 januari 2013

Voor een uiteenzetting van wat er onder het conformiteitsvereiste wordt verstaan, zie: Consumentenkoop I: Recht op een deugdelijk product. Garantie Garantie betekent dat de verkoper of de fabrikant…

Lees meer...

Consumentenkoop I: Recht op een deugdelijk product

Consumentenkoop I: Recht op een deugdelijk product

Maandag 21 januari 2013

Volgens het tweede vereiste moet het product de eigenschappen bezitten die u redelijkerwijs kunt verwachten op grond van de koopovereenkomst (conformiteitsvereiste). Wat onder het conformiteitsvereiste wordt verstaan, wie zich…

Lees meer...

Elektronische mededelingenbeding in verzekerings- overeenkomst

Elektronische mededelingenbeding in verzekerings- overeenkomst

Maandag 9 juli 2012

Met het elektronische mededelingenbeding bedoel wordt bedoeld een beding waarbij de verzekeraar eenzijdig bepaalt dat alle correspondentie in plaats van schriftelijk ook enkel elektronisch plaats kan vinden….

Lees meer...

De totstandkoming van overeenkomsten in een elektronische omgeving

De totstandkoming van overeenkomsten in een elektronische omgeving

Maandag 9 juli 2012

Aanbod en aanvaarding Evenals in transacties die in een niet-elektronische omgeving plaatsvinden, geschiedt het tot stand komen van overeenkomsten in een elektronische omgeving door aanbod en aanvaarding. Dit is geregeld…

Lees meer...

Google Adwords

Maandag 2 juli 2012

Louis Vuitton Een zaak die deze vraag aan de orde stelde was de volgende: De bekende Franse tassenmaker Louis Vuitton (hierna: LV) zag tot zijn ongenoegen dat aanbieders…

Lees meer...

Licenties en Open Source

Licenties en Open Source

Zondag 3 juni 2012

Software Om gekochte software te mogen gebruiken, is in beginsel toestemming van de maker nodig. Toestemming die bijvoorbeeld de koper van een boek niet nodig heeft om het te lezen….

Lees meer...

De elektronische akte

Woensdag 25 april 2012

De sinds 1 juli 2010 in werking getreden Wet geschrift en elektronisch rechtsverkeer heeft ervoor gezorgd dat elektronische documenten onder voorwaarden ook dwingende bewijskracht toekomen, waardoor de rechtszekerheid van…

Lees meer...

(Alternatieve) geschilbeslechting

(Alternatieve) geschilbeslechting

Donderdag 15 september 2011

Advisering Wanneer partijen een nog niet geëscaleerd geschil met elkaar hebben, kan men proberen het geschil op te lossen door middel van advisering. Hierbij wordt een deskundig persoon ingeschakeld om…

Lees meer...

Koop op afstand

Donderdag 15 september 2011

Vóór de bestelling: informatieplicht De verkoper heeft een wettelijke informatieplicht en moet de consument vóór de aankoop voldoende en duidelijk geïnformeerd hebben (art. 7:46c lid 1 BW)….

Lees meer...

E-books en BTW

Donderdag 23 juni 2011

Wet OB 1968 Indien de tiende penning van Alva buiten beschouwing wordt gelaten, is de omzetbelasting in Nederland voor het eerst ingevoerd op 1 januari…

Lees meer...