(Un)safe Harbor: gegevensdoorgifte tussen de EU en de VS aan banden gelegd

(Un)safe Harbor: gegevensdoorgifte tussen de EU en de VS aan banden gelegd

Dinsdag 19 januari 2016

Op 6 oktober 2015 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) een belangrijke uitspraak op het gebied van privacy en gegevensuitwisseling. Deze zaak was…

Lees meer...

De Bewaarplicht

De Bewaarplicht

Dinsdag 13 oktober 2015

Nog vóór invoering ervan wordt het door leden van de Eerste Kamer al als een ‘domme wet’ getypeerd: De Wet bewaarplicht. Ondanks de nodige bezwaren wordt deze controversiële…

Lees meer...

Internetvrijheid: een open en wereldwijd netwerk, zonder belemmeringen?

Dinsdag 6 oktober 2015

Het recht op vrije toegang tot internet lijkt vanzelfsprekend. Toch is dit recht niet in alle landen op gelijke wijze en met dezelfde waarborgen in de wet opgenomen. In…

Lees meer...

Schengenverdrag 2.0 – Meer bescherming van EU-burgers op het Europees internet?

Schengenverdrag 2.0 – Meer bescherming van EU-burgers op het Europees internet?

Dinsdag 22 september 2015

De spionageschandalen van de geheime diensten uit de Verenigde Staten en de onthullingen van Edward Snowden hebben geleid tot een roep naar meer bescherming van gegevens binnen Europa. Een…

Lees meer...

De rechtspraak van morgen: begrijpelijk, snel, en digitaal!

Vrijdag 21 augustus 2015

Bij de kassa je saldo checken via de mobiel bankieren app en digitaal je belastingaangifte doen: de digitaliseringstrend, waarbij steeds meer via de pc, tablet of smartphone mogelijk is,…

Lees meer...

NAVO: terugslaan met een digitale aanval?

NAVO: terugslaan met een digitale aanval?

Maandag 15 juni 2015

“In een reactie op de aanval van de Russische luchtmacht heeft de cyberdivisie van de NAVO Taskforce met een gerichte virusinjectie een deel van het Russische elektriciteitsnetwerk platgelegd.” Dit…

Lees meer...

De internettende rechter

De internettende rechter

Zaterdag 23 mei 2015

Het is een herkenbaar fenomeen: even op het internet kijken als je je iets afvraagt. Veel mensen kijken op internet om informatie te vergaren, zowel in privésituaties als in…

Lees meer...

Online kansspelen,  als onderdeel van de nieuwe Wet op de kansspelen

Online kansspelen,  als onderdeel van de nieuwe Wet op de kansspelen

Dinsdag 9 december 2014

“If you can’t beat them, join them”. De Wet op de kansspelen uit 1964 kost Nederland inmiddels al tientallen miljoenen euro’s aan kansspelbelasting doordat honderdduizenden Nederlanders de afgelopen jaren…

Lees meer...

Automatic Number Plate Recognition en de opslag van kentekengegevens

Automatic Number Plate Recognition en de opslag van kentekengegevens

Dinsdag 23 september 2014

Op dit moment is er een wetsvoorstel in de Tweede Kamer in behandeling dat het mogelijk maakt voor de politie om gegevens, verkregen met het Automatic Number Plate Recognition…

Lees meer...

Netneutraliteit

Netneutraliteit

Maandag 16 juni 2014

‘All bits are created equal’ Netneutraliteit is een controversieel begrip, het wordt niet altijd in dezelfde betekenis gebruikt. De meest omvattende betekenis is dat de internet service provider (ISP) alle…

Lees meer...

Transparante besluitvorming; een fata morgana of realiteit?

Transparante besluitvorming; een fata morgana of realiteit?

Maandag 10 maart 2014

De wereld is door digitalisering een stuk transparanter is geworden. Door middel van het internet is er een overvloed aan informatie beschikbaar voor iedereen met een aansluiting…

Lees meer...

Open Overheidsdata

Open Overheidsdata

Maandag 21 januari 2013

Het voorziet in een behoefte: bedrijven en personen kunnen de gegevens verrijken en combineren en zo zorgen voor toegevoegde waarde. De creativiteit van ondernemers zorgt ervoor dat er…

Lees meer...

eHealth

eHealth

Zondag 1 juli 2012

Definitie Het Koninklijk Nederlands Medisch Genootschap (KNMG) verstaat onder eHealth,”het gebruik van informatie- en communicatie technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg.” Deze definitie is erg…

Lees meer...

e-Government

e-Government

Maandag 11 juni 2012

Toegankelijkheid Bij het toegankelijk maken van overheidsinformatie met behulp van ICT gaat het om het zo laagdrempelig mogelijk aanbieden van overheidsinformatie. Voorbeelden hiervan zijn overheid.nl, rechtspraak.nl en antwoordvoorbedrijven.nl….

Lees meer...

Informatiegrondrechten

Informatiegrondrechten

Dinsdag 24 april 2012

In de Grondwet vinden we de informatiegrondrechten voornamelijk terug in artikel 7 (het recht op vrije meningsuiting), artikel 10 (het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) en in…

Lees meer...