Recht op dataportabiliteit: een utopie?

Recht op dataportabiliteit: een utopie?

Maandag 21 juli 2014

De Richtlijn 95/46/EG, waar de Wet bescherming persoonsgegevens op is gebaseerd, is bijna 20 jaar oud en opgesteld in het tijdperk waarin computers, internet of de social…

Lees meer...

Mediation en privacy waarborgen: nieuwe Wet registermediator

Mediation en privacy waarborgen: nieuwe Wet registermediator

Maandag 5 mei 2014

Op 26 mei 2013 heeft Tweede Kamerlid Ard van der Steur een wetsvoorstel ingediend aangaande mediation. Dit voorstel bevat drie onderdelen. Twee bevorderingswetten voor mediation in het…

Lees meer...

Portretrecht II

Portretrecht II

Dinsdag 22 april 2014

Bescherming persoonlijke levenssfeer in het kader van vrije nieuwsgaring Een fotograaf mag in beginsel een portret (laten) publiceren. Echter, de geportretteerde beschikt over het portretrecht. Indien het portret zonder opdracht…

Lees meer...

Downloaden uit illegale bron

Downloaden uit illegale bron

Donderdag 10 april 2014

UPDATE: Inmiddels heeft het Hof uitspraak gedaan in de Thuiskopie SONT/ACI zaak.   Het internet speelt vandaag de dag een grotere rol dan ooit te voren….

Lees meer...

Wifi-tracking door winkelketens

Wifi-tracking door winkelketens

Maandag 7 april 2014

Sinds 23 januari 2014 is bekend dat winkelketens hun marketingstrategie baseren op wifi-gegevens van al het winkelend publiek  Het traceren van deze…

Lees meer...

Digitale privacy op de werkvloer

Digitale privacy op de werkvloer

Maandag 24 februari 2014

Het is niet de bedoeling dat zakelijke communicatiemiddelen gebruikt worden voor privédoeleinden, maar het gebeurt natuurlijk wel. Hoewel de werkgever eigenaar is van bedrijfsmiddelen, mag het privégebruik van zakelijke…

Lees meer...

Drones en privacy

Drones en privacy

Vrijdag 17 januari 2014

Steeds vaker komen er berichten voorbij over ‘drones’. Dit zijn onbemande vliegtuigjes die voor verschillende doeleinden ingezet kunnen worden. Drones zijn veelal voorzien van camera’s en microfoons en kunnen…

Lees meer...

Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Vrijdag 1 november 2013

In de huidige maatschappij speelt informatie een grote rol. Een deel van deze informatie is persoonlijke informatie. Veel van deze informatie wordt door onszelf verschaft aan overheden, bedrijven en…

Lees meer...

Don’t kill the messenger: NSA onthullingen opnieuw geen nieuws

Don’t kill the messenger: NSA onthullingen opnieuw geen nieuws

Woensdag 30 oktober 2013

Waarom moet de boodschapper van iets dat we al weten dood? Het foute gebruik om de boodschapper van slecht nieuws aan te vallen is wijdverbreid. Klokkenluiders verdienen daarom bescherming….

Lees meer...

Portretrecht

Portretrecht

Woensdag 30 oktober 2013

Stel dat je foto in de krant komt maar je dat helemaal niet wilt; hoe zit dat dan juridisch gezien? Het portretrecht biedt de geportretteerde persoon de mogelijkheid zich…

Lees meer...

Identiteit diefstal/fraude op sociale media websites

Zondag 1 juli 2012

In dit artikel zal worden ingegaan op de huidige mogelijkheden die een burger heeft indien deze het slachtoffer is geworden van identiteitdiefstal op een sociale media website. In een…

Lees meer...

De Wet bescherming persoonsgegevens

Dinsdag 15 mei 2012

Persoonsgegevens Persoonsgegevens betreffen alle gegevens die iets over iemand zeggen en die van invloed kunnen zijn op de manier waarop hij wordt beoordeeld of behandeld. Kenmerk is dat een bepaald…

Lees meer...

Informatiegrondrechten

Informatiegrondrechten

Dinsdag 24 april 2012

In de Grondwet vinden we de informatiegrondrechten voornamelijk terug in artikel 7 (het recht op vrije meningsuiting), artikel 10 (het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer) en in…

Lees meer...

Veiligheid op internet

Veiligheid op internet

Dinsdag 29 november 2011

De elektronische omgeving onveilig? De eerste vraag die gesteld moet worden is of het internet en alles wat daarmee samenhangt inderdaad onveilig is. Een kort onderzoekje via Google laat al…

Lees meer...

Internetten op de werkplek

Internetten op de werkplek

Zondag 30 oktober 2011

Internetgebruik op de werkplek is niet altijd werkgerelateerd. Werknemers maken onder werktijd ook privé gebruik van het internet. Hierdoor kan kostbare werktijd verloren gaan, kunnen computers geïnfecteerd worden met…

Lees meer...