Over ons

eJure.nl was een veelgebruikte, op dossiers gebaseerd internetportal over onderwerpen die gingen over informatietechnologie en het recht. De portal was bedoeld als een onafhankelijk, praktisch-juridische publiek informatiepunt en als platform voor beleidsontwikkeling. eJure werd speciaal voor dit doel opgericht door de Tweede Kamer en de Minister van Justitie bij de behandeling van een kabinetsnota over de kwaliteitswetgeving voor de informatiesamenleving. Sinds medio 2008 werd de portal echter niet meer ge-update, ondanks de toch nog hoge bezoekersaantallen.

Vanaf maart 2010 is eJure.nl beheerd door studenten van de sectie Recht en ICT van de Rijksuniversiteit Groningen. eJure bleef een informatieportal over onderwerpen op het gebied van Recht en ICT. De portal bevat in deze periode echter artikelen die zijn geschreven door studenten onder begeleiding van een deskundige.

Vanaf oktober 2017 is eJure een blogsite op het gebied van IT-recht en Recht&ICT. Een selectie van artikelen uit de periode 2011-2018 is voorlopig gehandhaafd.

De redactie van eJure staat onder supervisie van dr. mr. C. N. J. de Vey Mestdagh.